Poskytování dotací

Statutární město Olomouc poskytuje dotace ze svého rozpočtu právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený, zpravidla veřejně prospěšný účel. Tento účel může být stanoven v programu vyhlášeném Radou města Olomouce, nebo v případě individuální žádosti přímo žadatelem.

 

Aktuálně lze žádat o dotace v programech

  • Dotace v oblasti cestovního ruchu

  • Dotace v oblasti školství

  • Dotace v oblasti sociálních služeb

    • Individuální dotace v sociální oblasti v roce 2017

  • Dotace kanceláře primátora

    • Individuální dotace odboru kancelář primátora 2017

    • Významné aktivity odboru kancelář primátora 2017